logo-5-1
logo-3-1
logo-1-1
logo-4-1
logo-2-1

1897

Periodiek orgaan van de

VERENIGDE HAAGSE FILATELISTEN (VHF)

CONVOCATIE

ALGEMENE LEDENVERGADERING

op dinsdag 15 oktober 2019 in de Grote Benedenzaal van de BERGKERK,

DAAL EN BERGSELAAN 50A TE ´S-GRAVENHAGE

 

 

AGENDA

Aanvang 20.00

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag van de vorige vergadering op 16 april 2019.
 4. Jaarverslag van het rondzendverkeer (augustus 2018 - juli 2019), gevolgd door het verslag van de kascommissie hierover.
 5. Decharge van het bestuur inzake het Rondzendverkeer.
 6. Benoeming van het bestuur voor 2020.

Conform het Huishoudelijk Reglement zal deze maand de verkiezing van het bestuur voor 2020 plaatsvinden. De vijf bestuursleden stellen zich allen beschikbaar voor herbenoeming. Dit betreft de heren C.J. Fortgens als voorzitter, L. Schotmeijer als penningmeester, R.R. Leijder als secretaris, P.J. Huisman als bestuurslid belast met het rondzendverkeer en L.H.J. Oosterloo als ledenadministrateur.

 1. Vaststelling van de begroting 2020, met toelichting door de penningmeester.
 2. Vaststelling van de contributie en het entreegeld 2020.
 3. Aanpassing Huishoudelijk reglement:

- Wijziging in het Reglement veilingen: Artikel 4 (nieuwe tekst van de tweede zin): “Alles kan worden ingezonden wat betrekking heeft op postzegels en poststukken met een minimale inzetwaarde van E 2,50,-.

 1. Afscheid van de vertrekkende medewerkers: dhr. P(atric) Geerinck als samensteller van de rondzendingen en dhr. H(ans). L.A. Prins als commissaris veilingen.
 2. Rondvraag

20.45 PAUZE met gratis consumptie (koffie, thee, bier of frisdrank) en bezichtiging van de prijzen van de gratis verloting, de gekochte loten en de kavels van de veiling en na-veiling

21.00 – 22.00

 1. Trekking van de gekochte loten
 2. Veiling (zie bijgevoegde veilinglijst) en na-veiling
  Neemt u aantrekkelijke (filatelistische) kavels mee voor de na-veiling!
 3. Gratis verloting, met prijzen voor alle aanwezigen, met ditmaal als hoofdprijs uit Nederland, Zomerzegels van 1955 NVPH 655 – 659 postfris, cataloguswaarde € 22,50.

MEDEDELINGEN

LEES MEER >>> Meld u aan 

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige