logo-3-1
logo-2-1
logo-4-1
logo-5-1
logo-1-1

1897

Periodiek orgaan van de

VERENIGDE HAAGSE FILATELISTEN (VHF)

CONVOCATIE

Jaargang 43, Nr 314

LEDENBIJEENKOMST
op dinsdag 17 januari 2023 in de Vergaderzaal van de SHALOM KERK,
VREDERUSTLAAN 96 TE ´S-GRAVENHAGE

LET OP, WE KOMEN SAMEN OP EEN NIEUWE LOCATIE!

 

Zaal open vanaf 19:00 uur

PROGRAMMA

19.30 – 20.00
1. Gelegenheid voor koffie, onderling bijpraten, uitwisseling van filatelistische en andere zaken, het inkijken van ADK-boeken, inleveren en bekijken van kavels voor de naveiling en het op de ouderwetse manier postzegels en postwaardestukken ruilen.

20.00 – 20.30
2. Mededelingen van het bestuur

3. Lezing van Ad Kollen getiteld:

“Het ontstaan van de rolzegelautomaat”

20230106 Foto 3a POKO Testzegels 1910(Foto NVPH Speciaal Catalogus II uit 2014)

Zou u ook iets willen vertellen over uw verzameling of een lezing willen houden? Laat het ons weten. Er is een schat van informatie onder de leden die als inspiratiebron kan dienen voor andere leden.

20.30 PAUZE met gratis consumptie (koffie, thee, bier of frisdrank) en bezichtiging van de prijzen van de gratis verloting, de gekochte loten en de kavels van de na-veiling

21.00 – 22.00
4. Trekking van de nummers van gekochte loten.
5. Na-veiling (Neemt u aantrekkelijke (filatelistische) kavels mee voor de na-veiling)!
6. Gratis verloting, met prijzen voor alle aanwezigen, met ditmaal als hoofdprijs, de Nederland Jubileumzegel uit 1913. NVPH 100 gebruikt Catw. €45,00

LEES MEER >>> Meld u aan

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige