logo-3-1
logo-1-1
logo-4-1
logo-5-1
logo-2-1

1897

Periodiek orgaan van de

VERENIGDE HAAGSE FILATELISTEN (VHF)

CONVOCATIE

Jaargang 42, Nr 308

125 JARIG JUBILEUMFEEST & ALGEMENE LEDEN(JAAR)VERGADERING

op dinsdag 19 april 2022 in de Grote Benedenzaal van de BERGKERK,
DAAL EN BERGSELAAN 50A TE ´S-GRAVENHAGE

 

Zaal open vanaf 19:00 uur

PROGRAMMA

19.30 – 20.00
A. Gelegenheid voor koffie met gebak, onderling bijpraten, uitwisseling van filatelistische en andere zaken, het inkijken van ADK-boeken en het op de ouderwetse manier postzegels en postwaardestukken ruilen.

20.00 – 20.30
B. Ledenvergadering VHF / Jubileumvergadering

De Brug nr 308 april 2022 Feest in Den Haag
(Foto: vuurwerk boven Den Haag, google)

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de vorige vergadering op 19 oktober 2021
4. Algemeen jaarverslag van het bestuur
5. Financieel jaarverslag met korte toelichting door de penningmeester
6. Verslag van de kascontrolecommissie over het financieel jaarverslag
7. Jaarverslag van de ledenadministrateur, herdenking overleden leden
8. Decharge van het bestuur
9. Rondvraag

20.15 PAUZE met gratis consumpties (koffie, thee, bier, wijn of frisdrank) en bezichtiging van de prijzen van de gratis verloting, u hoeft deze avond uw versnaperingen niet zelf te gaan halen!

20.45 – 21.30
C. Geschiedenis en persoonlijke anekdotes van de vereniging vertelt door de oud bestuursleden Jan de Winter, Hans Prins en Hans Hupkes.
D. Uitreiking fantastisch filatelistisch jubileum cadeau voor alle aanwezige leden.
E. Gratis jubileum verloting, met prijzen voor alle aanwezigen, met ditmaal als hoofdprijs uit Nederland, Jubileum zegel 100 jaar onafhankelijkheid 1913 NVPH 99 gestempeld, cataloguswaarde € 55,-.

LEES MEER >>> Meld u aan

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige