logo-3-1
logo-1-1
logo-2-1
logo-4-1
logo-5-1

1897

Periodiek orgaan van de

VERENIGDE HAAGSE FILATELISTEN (VHF)

CONVOCATIE

Jaargang 42, Nr 312

ALGEMENE LEDENVERGADERING
op dinsdag 15 november 2022 in de Vergaderzaal van de SHALOM KERK,
VREDERUSTLAAN 96 TE ´S-GRAVENHAGE

 
 

Zaal open vanaf 19:00 uur

PROGRAMMA

19.30 – 20.00
Gelegenheid voor koffie, onderling bijpraten, uitwisseling van filatelistische en andere zaken, het inkijken van ADK-boeken, inleveren en bekijken van kavels voor de naveiling en het op de ouderwetse manier postzegels en postwaardestukken ruilen.

20.00
Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag van de vorige vergadering op 19 april 2022
 4. Jaarverslag van het rondzendverkeer (augustus 2021 - juli 2022), gevolgd door het verslag van de kascommissie hierover
 5. Benoeming van het bestuur voor 2023. Van de vijf bestuursleden stellen zich drie leden beschikbaar voor herbenoeming. Dit betreft de heren G.K. van Dommelen als voorzitter, L. Schotmeijer als penningmeester en R.R. Leijder als secretaris
 6. Vaststelling van de begroting 2023, met toelichting door de penningmeester
 7. Toelichting van de penningmeester voor de leden die het convocaat per post ontvangen
 8. Vaststelling van de contributie, portokosten convocaat en het entreegeld 2023
 9. Rondvraag

21.00 PAUZE met gratis consumptie (koffie, thee, bier of frisdrank) en bezichtiging van de prijzen van de gratis verloting, de gekochte loten en de kavels van de na-veiling 

21.30 – 22.00

 1. Trekking van de nummers van gekochte loten
 2. Veiling (zie bijgevoegde veilinglijst) en na-veiling; Neemt u aantrekkelijke (filatelistische) kavels mee voor de na-veiling!
 3. Gratis verloting, met prijzen voor alle aanwezigen, met ditmaal als hoofdprijs uit Nederland, kinderzegels 1929, NVPH 225/228, met plakker Cw. € 25,00

LEES MEER >>> Meld u aan

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige