logo-4-1
logo-1-1
logo-5-1
logo-2-1
logo-3-1

1897

Periodiek orgaan van de

VERENIGDE HAAGSE FILATELISTEN (VHF)

CONVOCATIE

LEDENBIJEENKOMST

op dinsdag 17 maart 2020 in de Grote Benedenzaal van de BERGKERK,

DAAL EN BERGSELAAN 50A TE ´S-GRAVENHAGE

IS HELAAS IVM EN VANWEGE DE OVERHEIDSADVIEZEN TAV DE CORONA-UITBRAAK AFGELAST

PROGRAMMA (dat dus is komen te vervallen)

19.30 - 20.00

  1. Gelegenheid voor koffie, onderling bijpraten, uitwisseling van filatelistische en andere zaken, het inkijken van ADK-boeken en het op de ouderwetse manier postzegels en postwaardestukken ruilen.

20.00 – 20.30

  1. Lezing van Edwin Voerman

"Beroemde personen van Frankrijk" (‘Personnages célèbres’)

20200317 Foto De Brug lezing Edwin Voerman

Wie kent ze niet? Die prachtig gegraveerde toeslagzegels gewijd aan de beroemde mannen en vrouwen van Frankrijk? De eerste gegraveerde postzegels van Frankrijk (1928) werden door het publiek zo enthousiast ontvangen dat dit leidde tot een grote en langjarige traditie in het uitgeven van diepdrukzegels. Wanneer we als voorbeeld de periode 1949 -1959 eens onder de loep nemen, zal blijken hoe lastig het is om de zegels van de series beroemdheden netjes als enkelfrankering te pakken te krijgen. Hiervoor zijn een aantal redenen te bedenken die in de lezing successievelijk aan bod zullen komen in vergelijking met de Nederlandse zomerzegels uit die tijd.

Zou u ook iets willen vertellen over uw verzameling of een lezing willen houden? Laat het ons weten. Er is een schat van informatie onder de leden die als inspiratiebron kan dienen voor andere leden.

20.30 - 21.00

PAUZE met gratis consumptie (koffie, thee, bier of frisdrank) en bezichtiging van de prijzen van de gratis verloting, de gekochte loten en de kavels van de veiling en na-veiling

21.00 – 22.00

  1. Trekking van de gekochte loten
  2. Veiling (zie bijgevoegde veilinglijst) en na-veiling
    Neemt u aantrekkelijke (filatelistische) kavels mee voor de na-veiling!
  3. Gratis verloting, met prijzen voor alle aanwezigen, met ditmaal als hoofdprijsde Nederlandse Portzegels van 1923 NVPH 61/64 met plakker Catw. € 25,00.

MEDEDELINGEN

LEES MEER >>> Meld u aan 

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige