logo-1-1
logo-4-1
logo-5-1
logo-3-1
logo-2-1

1897

Periodiek orgaan van de

VERENIGDE HAAGSE FILATELISTEN (VHF)

CONVOCATIE

LEDENBIJEENKOMST op dinsdag, 17 september 2019 om 19.30 uur in de Grote Benedenzaal van de BERGKERK, DAAL EN BERGSELAAN 50A TE ´S-GRAVENHAGE (de zaal gaat open om 19.00 uur).

PROGRAMMA:

19.30 - 20.00
1.    Gelegenheid voor koffie, onderling bijpraten, uitwisseling van filatelistische en andere zaken, het inkijken van ADK-boeken en het op de ouderwetse manier postzegels en postwaardestukken ruilen.

20.00 - 20.30
2.    Lezing van onze nieuwe veilingmeester met zijn analyse en ervaringen over onze VHF veilingen.
De Brug 2019 09 Veilinghamer

 

Zou u ook iets willen vertellen over uw verzameling of een lezing willen houden? Laat het ons weten. Er is een schat van informatie onder de leden die als inspiratiebron kan dienen voor andere leden.

20.30
PAUZE met gratis consumptie (koffie, thee, bier of frisdrank) en bezichtiging van de prijzen van de gratis verloting, de gekochte loten en de kavels van de veiling en na-veiling.

21.00 - 21.30
3.    Trekking van de gekochte loten

4.    Veiling (zie bijgevoegde veilinglijst) en na-veiling. Neemt u aantrekkelijke (filatelistische) kavels mee voor de na-veiling!

5.    Gratis verloting, met prijzen voor alle aanwezigen, met ditmaal als hoodprijs de Nederlandse Kinderzegels 1925,1926 & 1927. NVPH 166/68, 199/02 en 208/11 gestempeld Catw. € 25,50

MEDEDELINGEN

LEES MEER >>> Meld u aan

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige