logo-1-1
logo-4-1
logo-2-1
logo-5-1
logo-3-1

1897

Periodiek orgaan van de

VERENIGDE HAAGSE FILATELISTEN (VHF)

CONVOCATIE

Jaargang 42, Nr 306

LEDENBIJEENKOMST
op dinsdag 15 februari 2022 in de Grote Benedenzaal van de BERGKERK,
DAAL EN BERGSELAAN 50A TE ´S-GRAVENHAGE

 

Zaal open vanaf 19:00 uur
In verband met COVID-19 geldt nog een aantal door het Kerkbestuur vastgestelde regels:
- Toegang tot het gebouw is uitsluitend mogelijk op vertoon van een goedkeurende QR code (digitaal of op papier) of met een negatieve testuitslag van max 24 uur oud. Bij binnenkomst vindt de controle plaats, waarbij ook een geldig legitimatiebewijs getoond moet worden. U wordt vriendelijk verzocht hier zonder verdere discussie aan mee te werken. Uitzonderingen kunnen niet gemaakt worden.
- 1½ meter afstand houden is ook weer verplicht. Iedereen wordt verzocht dit te respecteren. Het dragen van mondkapjes is niet verplicht maar voel u vrij om dit wel te doen als u dat zelf veiliger vindt.
- Tijdens de avond dient u aanwijzingen van het begeleidende (kerk)team en het bestuur te volgen.

PROGRAMMA

19.30 – 20.00
1. Gelegenheid voor koffie, onderling bijpraten, uitwisseling van filatelistische en andere zaken, het inkijken van ADK-boeken, inleveren en bekijken van kavels voor de naveiling en het op de ouderwetse manier postzegels en postwaardestukken ruilen.

2. 20.00 – 20.30
Lezing van Andre van Haastrecht over de wielrensport op postzegels.

20220212 De Brug Wielrennen in Frankrijk presentatie

Zou u ook iets willen vertellen over uw verzameling of een lezing willen houden? Laat het ons weten. Er is een schat van informatie onder de leden die als inspiratiebron kan dienen voor andere leden.

20.30 PAUZE met gratis consumptie (koffie, thee, bier of frisdrank) en bezichtiging van de prijzen van de gratis verloting, de gekochte loten en de kavels van de na-veiling

21.00 – 21.30
3. Trekking van de nummers van gekochte loten.
4. Na-veiling (Neemt u aantrekkelijke (filatelistische) kavels mee voor de na-veiling)!
5. Gratis verloting, met prijzen voor alle aanwezigen, met ditmaal als hoofdprijs, de Nederlandse Dienstzegel NVPH 12 gebruikt Catw. € 25,00

LEES MEER >>> Meld u aan

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige