logo-5-1
logo-2-1
logo-4-1
logo-3-1
logo-1-1

1897

Periodiek orgaan van de

VERENIGDE HAAGSE FILATELISTEN (VHF)

CONVOCATIE

Jaargang 42, Nr 307

LEDENBIJEENKOMST
op dinsdag 15 maart 2022 in de Grote Benedenzaal van de BERGKERK,
DAAL EN BERGSELAAN 50A TE ´S-GRAVENHAGE

 

Zaal open vanaf 19:00 uur

PROGRAMMA

19.30 – 20.00
1. Gelegenheid voor koffie, onderling bijpraten, uitwisseling van filatelistische en andere zaken, het inkijken van ADK-boeken, inleveren en bekijken van kavels voor de naveiling en het op de ouderwetse manier postzegels en postwaardestukken ruilen.

20.00 – 20.30
2. Lezing van Gijsbrecht van Dommelen over de Bibliotheek van de VHF

De Brug nr 307 maart 2022 Unie van Utrecht 2

(Foto genomen uit het Handboek Postwaarden Nederland)

Zou u ook iets willen vertellen over uw verzameling of een lezing willen houden? Laat het ons weten. Er is een schat van informatie onder de leden die als inspiratiebron kan dienen voor andere leden.

20.30 PAUZE met gratis consumptie (koffie, thee, bier of frisdrank) en bezichtiging van de prijzen van de gratis verloting, de gekochte loten en de kavels van de na-veiling

21.00 – 21.30
3. Trekking van de nummers van gekochte loten.
4. Na-veiling (Neemt u aantrekkelijke (filatelistische) kavels mee voor de na-veiling)!
5. Gratis verloting, met prijzen voor alle aanwezigen, met ditmaal als hoofdprijs uit Nederland, Jan Toorop zegel 1923 NVPH 135 gestempeld Cw. € 25,00

LEES MEER >>> Meld u aan

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige