logo-4-1
logo-5-1
logo-3-1
logo-2-1
logo-1-1

1897

Periodiek orgaan van de

VERENIGDE HAAGSE FILATELISTEN (VHF)

CONVOCATIE

LEDENBIJEENKOMST op dinsdag, 15 mei 2018 om 19.30 uur in de Grote Benedenzaal van de BERGKERK, DAAL EN BERGSELAAN 50A TE ´S-GRAVENHAGE (de zaal gaat open om 19.00 uur).

PROGRAMMA:

19.30 - 20.00
1.    Gelegenheid voor koffie, onderling bijpraten, uitwisseling van filatelistische en andere zaken, het inkijken van ADK-boeken en het op de ouderwetse manier postzegels en postwaardestukken ruilen.

20.00 - 20.30
2.    Lezing van Theo van der Caaij (auteur van Postal Note Stamps of the United States, February 1, 1945 - March 31, 1951),

Amerikaanse Postal Notes – een tentoonstellingscollectie

Postal Notes

21.00

PAUZE met gratis consumptie (koffie, thee, bier of frisdrank) en bezichtiging van de prijzen van de gratis verloting, de gekochte loten en de kavels van de veiling en na-veiling.

21.00 - 21.30
3.    Trekking van de gekochte loten

4.    Veiling (zie bijgevoegde veilinglijst) en na-veiling. Neemt u aantrekkelijke (filatelistische) kavels mee voor de na-veiling!

5.    Gratis verloting, met prijzen voor alle aanwezigen, met ditmaal als hoofdprijs, de Nederlandse Dienstzegels NVPH nrs 20 – 24 & 25 – 26 gestempeld, Cataloguswaarde € 27,00.

OPROEP

LET OP: De bereikbaarheid van de Bergkerk zal tijdens de komende twee bijeenkomsten (april en mei) vanaf de Sportlaan in verband met wegwerkzaamheden aan de Sportlaan onmogelijk zijn voor hen die met de auto komen. Zij moeten vanaf de kant van de Laan van Meerdervoort rijden!

LEES MEER >>> Meld u aan

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige