logo-2-1
logo-3-1
logo-4-1
logo-5-1
logo-1-1

1897

Periodiek orgaan van de

VERENIGDE HAAGSE FILATELISTEN (VHF)

CONVOCATIE Jaargang 41, Nr 304

Speciale "Corona editie" november 2021

LET OP: DE BIJEENKOMST VAN 16 NOVEMBER 2021 GAAT WEL DOOR, VOOR TOEGANG GELDT DE ZOGENOEMDE 3G-REGELING

Beste leden van de VHF,

Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van 16 november aanstaande in de Bergkerk (zaal gaat open om 19.00)

In verband met COVID-19 gelden de volgende door het Kerkbestuur vastgestelde regels:
- Toegang tot het gebouw is uitsluitend mogelijk op vertoon van een positieve QR code (digitaal of op papier) of met een negatieve testuitslag van max 24 uur oud. Bij binnenkomst vindt de controle plaats, waarbij ook een geldig legitimatiebewijs getoond moet worden. U wordt vriendelijk verzocht hier zonder verdere discussie aan mee te werken. Uitzonderingen kunnen niet gemaakt worden.
- 1½ meter afstand houden is ook weer verplicht. Iedereen wordt verzocht dit te respecteren. Het dragen van mondkapjes is niet verplicht maar voel u vrij om dit wel te doen als u dat zelf veiliger vindt.
- Tijdens de avond dient u aanwijzingen van het begeleidende (kerk)team en het bestuur te volgen.

PROGRAMMA

19.30 – 20.00

1. Gelegenheid voor koffie, onderling bijpraten, uitwisseling van filatelistische en andere zaken, het inkijken van ADK-boeken, inleveren en bekijken van kavels voor de naveiling en het op de ouderwetse manier postzegels en postwaardestukken ruilen.

20.00 – 20.30

2. Lezing van Theo van der Caaij over de nummerstempels. Iedere postbode kreeg een eigen stempel met een nummer in een cirkel, dat hij op zijn brieven zette voor hij aan zijn ronde begon. Het nummer gaf de postbode aan. De titel van de lezing is dan ook zeer toepasselijk “Ook de postbode drukt zijn stempel op de post”.

Zou u ook iets willen vertellen over uw verzameling of een lezing willen houden? Laat het ons weten. Er is een schat van informatie onder de leden die als inspiratiebron kan dienen voor andere leden.

20.30

PAUZE met gratis consumptie (koffie, thee, bier of frisdrank) en bezichtiging van de prijzen van de gratis verloting, de gekochte loten en de kavels van de na-veiling

21.00 – 21.30

3. Trekking van de nummers van gekochte loten.
4. Na-veiling - Neemt u aantrekkelijke (filatelistische) kavels mee voor de na-veiling!
5. Gratis verloting, met prijzen voor alle aanwezigen, met ditmaal als hoofdprijs, de Nederlandse Portzegels NVPH 44/60 gebruikt Catw. € 26,70

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

  1. Vanuit het bestuur
    Met de in oktober gehouden ALV kunnen we terugkijken op een goed verlopen avond, de eerste fysieke bijeenkomst sinds de vorige ALV van oktober 2020. Er waren 24 handtekeningen geplaatst op de presentielijst. Alle agendapunten zijn door de aanwezige leden akkoord verklaard. Inclusief de (her)benoemingen van bestuursleden voor 2022.

LEES MEER >>> Meld u aan

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige