logo-3-1
logo-4-1
logo-5-1
logo-1-1
logo-2-1

1897

Periodiek orgaan van de

VERENIGDE HAAGSE FILATELISTEN (VHF)

CONVOCATIE

LEDENBIJEENKOMST op dinsdag, 18 september 2018 om 19.30 uur in de Grote Benedenzaal van de BERGKERK, DAAL EN BERGSELAAN 50A TE ´S-GRAVENHAGE (de zaal gaat open om 19.00 uur).

PROGRAMMA:

19.30 - 20.00
1.    Gelegenheid voor koffie, onderling bijpraten, uitwisseling van filatelistische en andere zaken, het inkijken van ADK-boeken en het op de ouderwetse manier postzegels en postwaardestukken ruilen.

20.00 - 20.30
2.    Leden verhalen uit de eigen verzameling:

De heren Andrioli, Spuij en Van Dommelen komen elk met een onderdeel uit hun eigen verzameling

Zou u ook iets willen vertellen over uw verzameling? Laat het ons weten. Er is een schat van informatie onder de leden die als inspiratie bron kan dienen voor andere leden.

21.00

PAUZE met gratis consumptie (koffie, thee, bier of frisdrank) en bezichtiging van de prijzen van de gratis verloting, de gekochte loten en de kavels van de veiling en na-veiling.

21.00 - 21.30
3.    Trekking van de gekochte loten

4.    Veiling (zie bijgevoegde veilinglijst) en na-veiling. Neemt u aantrekkelijke (filatelistische) kavels mee voor de na-veiling!

5.    Gratis verloting, met prijzen voor alle aanwezigen, met ditmaal als hoofdprijs, de Nederlandse zomerzegels 1953 NVPH nrs 602 - 605 postfris, Cw € 25,00.

LEES MEER >>> Meld u aan