logo-2-1
logo-5-1
logo-3-1
logo-4-1
logo-1-1

1897

Periodiek orgaan van de

VERENIGDE HAAGSE FILATELISTEN (VHF)

CONVOCATIE Jaargang 40, Nr 297

Uitnodiging voor de
ALGEMENE LEDEN(JAAR)VERGADERING
op dinsdag 20 oktober 2020 in de BERGKERK,
DAAL EN BERGSELAAN 50A TE ´S-GRAVENHAGE

Zaal open 19:30; Vergadering start om 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Nieuwe leden
 4. Verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering, gehouden op 15 oktober 2019
 5. Algemeen jaarverslag van het bestuur
 6. Jaarverslag van de ledenadministrateur, herdenking overleden leden
 7. Financieel jaarverslag met korte toelichting door de penningmeester
 8. Verslag van de kascontrolecommissie over het financieel jaarverslag
 9. Jaarverslag van het rondzendverkeer (augustus 2019- juli 2020)
 10. Verslag van de kascontrolecommissie over het jaarverslag rondzendverkeer
 11. Decharge van het bestuur inzake het gevoerde beleid 2019
 12. Benoeming van het bestuur voor 2021
  Conform het Huishoudelijk Reglement zal deze maand de verkiezing van het bestuur voor 2021 plaatsvinden. De vijf zittende bestuursleden stellen zich allen beschikbaar voor herbenoeming
  Dit betreft de heren C.J. Fortgens als voorzitter, L. Schotmeijer als penningmeester, R.R. Leijder als secretaris, P.J. Huisman als bestuurslid belast met het rondzendverkeer en L.H.J. Oosterloo als ledenadministrateur
 13. Vaststelling van de begroting 2021, met toelichting door de penningmeester
 14. Vaststelling van de contributie en het entreegeld 2021
 15. Rondvraag
 16. Sluiting van de vergadering.

 

MEDEDELINGEN

LEES MEER >>> Meld u aan

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige