logo-3-1
logo-2-1
logo-5-1
logo-1-1
logo-4-1

1897

Periodiek orgaan van de

VERENIGDE HAAGSE FILATELISTEN (VHF)

CONVOCATIE Jaargang 40, Nr 296

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Beste leden van de VHF,

Na een periode van noodgedwongen rust willen wij u met deze editie van De Brug informeren over de verenigingsactiviteiten in de komende periode.

1) Om met het goede nieuws te beginnen: Inmiddels is het rondzendverkeer weer opgestart. In alle secties zijn de eerste zendingen al in omloop.

2) Volgende bijeenkomst
In de vorige editie van De Brug (april) hebben wij aangegeven dat wij hoopten om in september het houden van de maandelijkse ledenbijeenkomsten weer te kunnen hervatten, afhankelijk van de omstandigheden. Helaas heeft het bestuur moeten besluiten dat opstarten van het volledige verenigingsleven nu nog niet is te realiseren.
Onze ledenbijeenkomsten zijn, naast de gezellige onderlinge contacten, ook opgebouwd rond veilingen, loterijen en ADK boeken. Al deze activiteiten hebben echter gemeen dat die niet op verantwoorde wijze zijn te organiseren onder de huidige regels voor samenkomsten en daarbij aan te houden onderlinge afstanden. Het bekijken van (na)veilingkavels en uitgestalde loterijprijzen is altijd een gezellig gebeuren van schouder aan schouder dringen en manoeuvreren, met natuurlijk ook allerhande onderlinge snedige opmerkingen. Helaas, het is nu niet mogelijk. Wanneer dergelijke (echt) normale bijeenkomsten weer mogelijk worden zullen wij u dat natuurlijk met veel genoegen laten weten.

3) In het maartnummer van De Brug werd een vraag gesteld aan de “thuisblijvers”.
Hierbij een kopie van die tekst: De veilingmeester zou graag, van de leden die zelden of nooit aanwezig (kunnen) zijn, horen wat de reden is dat er eigenlijk ook maar zelden gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot schriftelijk bieden. Ook worden suggesties voor gezocht materiaal voor de “thuisblijvers” zeer op prijs gesteld.
Naar aanleiding van deze vraag is slechts één reactie ontvangen. Een teleurstellend resultaat. Door het uitvallen van de ledenbijeenkomsten zullen er voorlopig hoe dan ook geen veilingen worden gehouden. Gezien de al jaren afnemende animo voor de gewone veilingen (met vooraf verzonden veilinglijsten) zullen wij ons daarom in de komende periode gaan beraden of dergelijke veilingen nog wel moeten worden georganiseerd en zo ja in welke vorm en frequentie. Om misverstanden te voorkomen: de goed lopende en zeer populaire naveilingen zullen zonder meer een vast onderdeel blijven van onze bijeenkomsten.

4) In april zou onze ALV plaatsvinden om het verenigingsjaar 2019 af te sluiten,
inclusief financiële verantwoording en decharge van het bestuur. Het bestuur heeft toen besloten om, gezien de bijzondere situatie, in oktober een ALV te organiseren waarin de onderwerpen van de ALV’en van april en oktober gecombineerd behandeld worden. Dit plan kunnen wij gelukkig wel uitvoeren onder de huidige omstandigheden. Inmiddels is een zaal geregeld voor 20 oktober. Niet de vertrouwde grote benedenzaal, maar de veel grotere kerkzaal. Over de organisatie van die ALV en de uitnodiging daarvoor zult u nog een aparte editie van De Brug ontvangen, maar zet de datum al vast in uw agenda! Het zal duidelijk zijn dat wij hierbij een slag om de arm moeten houden in verband met mogelijke aanscherping van regelgeving.

5) Van een zeer groot aantal leden hebben wij helaas nog geen email adres. Voor eventueel noodzakelijke snelle berichtgeving aan de leden is het zeer prettig als dat digitaal kan. U kunt uw adres doorgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

== // ==

 

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige