logo-5-1
logo-1-1
logo-3-1
logo-2-1
logo-4-1

1897

Periodiek orgaan van de

VERENIGDE HAAGSE FILATELISTEN (VHF)

CONVOCATIE

LEDENBIJEENKOMST op dinsdag, 20 november 2018 om 19.30 uur in de Grote Benedenzaal van de BERGKERK, DAAL EN BERGSELAAN 50A TE ´S-GRAVENHAGE (de zaal gaat open om 19.00 uur).

PROGRAMMA:

19.30 - 20.00
1.    Gelegenheid voor koffie, onderling bijpraten, uitwisseling van filatelistische en andere zaken, het inkijken van ADK-boeken en het op de ouderwetse manier postzegels en postwaardestukken ruilen.

20.00 - 20.30
2.    Lezing van Ben de Deugd, lid van het organisatiecomité van de Nationale Tentoonstelling te Gouda in 2019 en actief verzamelaar, over:

De Falklands of Islas Malvinas
Falklands Wapen

20.30
PAUZE met gratis consumptie (koffie, thee, bier of frisdrank) en bezichtiging van de prijzen van de gratis verloting, de gekochte loten en de kavels van de veiling en na-veiling.

21.00 - 21.30
3.    Trekking van de gekochte loten

4.    Veiling (zie bijgevoegde veilinglijst) en na-veiling. Neemt u aantrekkelijke (filatelistische) kavels mee voor de na-veiling!

5.    Gratis verloting, met prijzen voor alle aanwezigen, met ditmaal als hoofdprijs, de Nederlandse zomerzegels 1953 NVPH nrs 602 - 605 postfris, Cw € 25,00.

MEDEDELINGEN

LEES MEER >>> Meld u aan

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige