logo-1-1
logo-5-1
logo-4-1
logo-3-1
logo-2-1

Welkom bij de Verenigde Haagse Filatelisten (VHF)

Deze vereniging stelt zich ten doel het verzamelen van postzegels en poststukken te vergemakkelijken en de kennis daaromtrent te bevorderen. Daartoe biedt de VHF u het volgende:

  1. Negen jaarlijkse bijeenkomsten op de derde dinsdag van de maand in de Bergkerk, Daal en Bergselaan 50 A, 's-Gravenhage. Er is ruime parkeergelegenheid*, en OV is op loopafstand. Aanvang is om 19.30 uur, de zaal is open om 19.00 uur. Hierin:
   - een kort huishoudelijk deel;
   - een lezing van plm. 20 minuten door een specialist of van het audiovisueel centrum van de KNBF met meestal digitale projectie;
   - een veiling met zeer goed materiaal (200-250 kavels binnen- en buitenland);
   - een gratis verloting zonder nieten, waarvan de hoofdprijs van € 20 tot zelfs € 50 varieert (cataloguswaarde);
   - een gratis consumptie in de pauze;
   - een aantrekkelijke naveiling met gevarieerd aanbod voor lage prijzen;
   - verloting d.m.v. kooploten;
   - dubbeltjesboeken met kans op interessante vondsten.

  2. Een goed lopend rondzendverkeer (regio Haaglanden) met topstukken (binnen- en buitenland). U kunt deelnemen, maar ook inzenden, tegen een geringe provisie over verkopen.

  3. Ter uitlening naast recente catalogi een uitgebreide bibliotheek en filatelistische apparatuur.

  4. Korting op filatelistische artikelen bij een winkel in 's-Gravenhage (excl. postzegels e.d.).

  5. Abonnement op het Maandblad Filatelie.

  6. Een zeer moderne Website met informatie en communicatie middelen voor leden, een forum en nog veel meer.

  7. De VHF is aangesloten bij de Bond (KNBF**), leden kunnen dus gebruik maken van de vele diensten van de Bond, zoals de Bondsbibliotheek, de Bondskeuringsdienst, etc.

Kosten

De contributie voor een volledig lidmaatschap bedraagt € 30,00 per jaar. Daarnaast wordt eenmalig een entreegeld geheven van € 8,00. Deze contributie is inclusief het abonnementsgeld voor het Maandblad Filatelie. Voor gezinsleden geldt een aangepast tarief. Geïnteresseerden, die uitsluitend toegang tot de website wensen, kunnen tegen een tarief van € 10,00 deelnemen (geen entreegeld verschuldigd). U wordt vriendelijk verzocht hiervoor contact op te nemen met de secretaris, die zal een gratis toegang gedurende 6 weken beschikbaar stellen. Daarna ontvangt u een nota, bij niet betaling binnen 30 dagen na verzending zal de toegang weer worden afgesloten (zonder nader bericht).

Betalingen kunnen verricht worden op rekeningnummer NL68 RABO 0159361877, ten name van “Verenigde Haagse Filatelisten” te Den Haag.

*    Parkeren in de straat voor de Bergkerk is niet gratis, maar schuin tegenover de Bergerk ligt het parkeerterrein van de lokale sportclubs waar wel gratis geparkeerd kan worden en waar parkeerruimte te over is.
**   KNBF: Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen
***  FEPA: Federation of European Philatelic Associations

Contact met de secretaris kan verkregen wroden door een mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige