logo-2-1
logo-1-1
logo-4-1
logo-5-1
logo-3-1

Op 18 augustus 2015 hield VHF ere-lid Hans Prins een voordracht over Nederlandse Spoorwegzegels. Hierin behandelde hij de Spoorwegzegels uit de begintijd, namelijk de periode 1914 - 1927. In vervolg daarop heeft hij in het voorjaar van 2018 deel twee uit deze reeks behandeld voor de leden van de VHF. Hieronder volgt dit tweede deel. In zijn eigen woorden: "Een paar jaar geleden heb ik al eens een korte inleiding over deze zegels gehouden. Om nu een afgerond geheel te tonen over deze periode moet ik nu echter wel een aantal sheets van toen herhalen, maar ik ga uit van uw begrip hiervoor, en ik zal dit kort houden."

1

Op deze kaart van Nederland ziet u in zwart de spoorlijnen van de
HIJSM (Hollandse Ijzeren Spoorweg Mij), en in groen de spoorlijnen van de
SS (Staats Spoorwegen), alsmede een aantal lokaalspoorweglijnen. De Staats
spoorwegen werden geexploiteerd door de MESS, de Mij tot Exploitatie van de SS.
MESS klinkt ook beter dan SS. De eerste spoorweg was die van Amsterdam naar
Haarlem (operationeel 1839), en vervolgens door naar Leiden, Den Haag, Delft,
Rotterdam, de “oude lijn” genaamd.


(In Den Haag hebben we nog steeds station “Hollands Spoor”, en wat nu Centraal
station is, was vroeger station “Staatsspoor” – kopstation met spoor naar Utrecht).

11 net

Marcel Duquesnoy, lid van de VHF, hield op 2 september 2015 een presentatie met als onderwerp de Postconferentie in Den Haag van 1927. Op deze conferentie werden (nieuwe) internationale posttarieven vastgesteld, aanleiding voor de Nederlandse PTT om nieuwe luchtpostzegels uit te geven welke tegenwoordig onder verzamelaars bekend staan als de luchtpostzegels van Lebeau (in de NVPH Catalogus bekend als NVPH LP4 en 5). Maar de conferentie werd van Nederlandse zijde door H.M. Wilhelmina geboycot, om redenen die Marcel in zijn presentatie uiteengezet heeft.

1

Inleiding

In het derde deel van zijn publicatie in het maandblad Filatelie (januari 2015) over "140 jaar UPU" gaat de heer Glaudemans grotendeels voorbij aan de luchtpostconferentie van 1927. Hij schenkt weliswaar aandacht aan de conferentie in Den Haag en hij geeft ook aan dat er wereldwijd meer conferenties zijn gehouden in de loop der jaren. Maar daar blijft het bij.
Zo weet hij kennelijk niet dat deze conferentie is gehouden als voorbereiding voor de conventie van 1929 in London. Dat hij alleen aandacht geeft aan deze Haagse conferentie is vermoedelijk omdat deze in Den Haag gehouden is.

Postconferentie slide 02 M Duquesnoy 20150902

Op 18 augustus 2015 hield VHF ere-lid Hans Prins een voordracht over Nederlandse Spoorwegzegels. Hierin behandelde hij de Spoorwegzegels uit de begintijd, namelijk de periode 1914 - 1927. Het lig in de bedoeling om in 2016 een vervolg op deze voordracht te geven waarbij de periode 1924 - 1944 behandeld zal gaan worden. Hieronder volgen de beelden die Hans de revue liet passeren voorzien van zijn commentaar.

1

Op deze kaart van Nederland ziet u in zwart de spoorlijnen van de HIJSM (Hollandse Ijzeren Spoorweg Mij), en in groen de spoorlijnen van de SS (Staats Spoorwegen), alsmede een aantal lokaalspoorweglijnen.

De Staats Spoorwegen werden geëxploiteerd door de MESS, de Maatschappij tot Exploitatie van de SS. MESS klinkt ook beter dan SS.

De eerste spoorweg was die van Amsterdam naar Haarlem. Daarna werden verbindingen naar Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam aangelegd, de "oude lijn" genaamd.


In Den Haag kennen wij nog steeds station "Hollands Spoor". Wat nu Centraal station is, was vroeger station "Staatsspoor", het kopstation met spoor naar Utrecht.

11 net

home landen knop

home Posthistorie knop

home Postwaardestukken knop

home stempels

home thematisch

home Overige

maandag 19 november 2018